Showing all 8 results

MONEY LEVERAGE – PDF COPY (THIS EBOOK WILL BE EMAILED TO YOUR EMAIL)

Dear everyone, This is Jen! I never thought I would have enough time to write another book (after my very first one: Millionaires Mentor) sharing with our people how to invest in Real Estate in America but I made it! Woohoo!!! Yes!!! I did it!!! This will be a biggest gift ever to our people. My dream is to see our next generation will become wealthy. There is nothing that we can’t do or can’t conquer. Grab one and I promise it will change your life forever!

Price: $199.00

HARD COPY – MONEY LEVERAGE (THIS BOOK WILL BE SHIPPED TO YOUR ADDRESS)

Dear everyone, This is Jen! I never thought I would have enough time to write another book (after my very first one: Millionaires Mentor) sharing with our people how to invest in Real Estate in America but I made it! Woohoo!!! Yes!!! I did it!!! This will be a biggest gift ever to our people. My dream is to see our next generation will become wealthy. There is nothing that we can’t do or can’t conquer. Grab one and I promise it will change your life forever!

Price: $249.00

TÀI LIỆU IN (HARD COPY) – ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CÁCH KIẾM TIỀN VỚI BĐS TẠI MỸ

Thực sự Jen không nghĩ là mình có đủ thời gian để viết cuốn tài liệu 400 trang này để chia sẽ với mọi người những kiến thức trong đầu tư BĐS. Bởi sự ủng hộ và khích lệ của mọi người, đã cho Jen rất nhiều động lực để viết ra nó trong lúc này. Tại Mỹ, không có cuốn sách nào chia sẽ cho chúng ta từng bước đi, từ nhỏ đến lớn và những chiến lược đầu tư BĐS từ cơ bản đến nâng cao cũng như đưa ra những chương trình hỗ trợ về sự vay vốn để đầu tư BĐS như cuốn sách này. Jen xem nó không phải là một cuốn sách thông thường, mua với vài chục đô, đọc xong rồi cho vào xó tủ. Jen xem nó như một cuốn tài liệu dành cho “học viên” nghiên cứu, cho những người đang

Price: $225.00

TIẾNG VIỆT / PDF – ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH – CÁCH KIẾM TIỀN VỚI BĐS TẠI MỸ

Thực sự Jen không nghĩ là mình có đủ thời gian để viết cuốn tài liệu 400 trang này để chia sẽ với mọi người những kiến thức trong đầu tư BĐS. Bởi sự ủng hộ và khích lệ của mọi người, đã cho Jen rất nhiều động lực để viết ra nó trong lúc này. Tại Mỹ, không có cuốn sách nào chia sẽ cho chúng ta từng bước đi, từ nhỏ đến lớn và những chiến lược đầu tư BĐS từ cơ bản đến nâng cao cũng như đưa ra những chương trình hỗ trợ về sự vay vốn để đầu tư BĐS như cuốn sách này. Jen xem nó không phải là một cuốn sách thông thường, mua với vài chục đô, đọc xong rồi cho vào xó tủ. Jen xem nó như một cuốn tài liệu dành cho “học viên” nghiên cứu, cho những người đang

Price: $199.00

TIẾNG VIỆT / PDF – BẬC THẦY NHỮNG NHÀ TRIỆU PHÚ

Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn những chìa khóa và cho bạn biết cách để trở thành triệu phú trong năm năm. Chiến lược này sẽ giúp bạn xây dựng một chiếc máy tạo ra tiền để bạn có thể nghĩ hưu sớm hơn.

Price: $39.99
Out of stock

TIẾNG VIỆT / HARD COPY – BẬC THẦY NHỮNG NHÀ TRIỆU PHÚ

Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn những chìa khóa và cho bạn biết cách để trở thành triệu phú trong năm. Chiến lược này sẽ giúp bạn xây dựng một chiếc máy tính tiền để bạn có thể xây dựng sớm hơn.

Price: $39.99

PDF VERSION – MILLIONAIRES MENTOR

PDF VERSION - MILLIONAIRES MENTOR  Jen really gives you a mindset, a work ethic, a passion to achieve bigger dreams in business and in life. Sky is unlimited, don’t limit yourself! Wealth starts from how you think about everything! Dare to take risk, bigger risk. You have nothing to lose! Fail? Stand up and never fail at the same spot again! Be your own boss or if you sell time for money, sell like me! Wake up and take an action!

Price: $39.99

HARD COPY – MILLIONAIRES MENTOR

Jen really gives you a mindset, a work ethic, a passion to achieve bigger dreams in business and in life. Sky is unlimited, don’t limit yourself! Wealth starts from how you think about everything! Dare to take risk, bigger risk. You have nothing to lose! Fail? Stand up and never fail at the same spot again! Be your own boss or if you sell time for money, sell like me! Wake up and take an action!

Price: $39.99