1INFORMATION
2CHECKOUT
For your ability, please choose at least 2 (Xin chọn ít nhất 2 khung giờ anh chị có thể sắp xếp được):(Required)

Topics that Mrs. Jen only covers are below. What are not included below is not Mrs. Jen’s responsibility. You understand, agree and respect all the answers. (Xin lưu ý: Các chủ đề, trong hiểu biết và chuyên môn, Jen sẽ chia sẽ, được liệt kê bên dưới. Những chủ đề khác, không có trong danh sách này, Jen sẽ không chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn!)

  1. How to apply Real Estate Investment Loans (Cách nộp đơn vay tiền đầu tư Bất Động Sản tại Mỹ)
  2. How to apply Business Loans (Cách nộp đơn vay tiền kinh doanh tại Mỹ)
  3. Real Estate Investment Strategies for beginners and professional (Chiến lược đầu tư Bất Động Sản cho người mới bắt đầu và người đầu tư chuyên nghiệp)
  4. Career direction and business planning (Định hướng nghề nghiệp và kế hoạch kinh doanh)
  5. Business and Commercial topics only (Chỉ thảo luận các chủ đề về doanh nghiệp, nhà đầu tư)

By signing this form, you understand and agree this is a non-refundable fee (Việc ký chữ ký bên dưới đây, anh chị hiểu và đồng ý, phí tư vấn này là cuối cùng và không được hoàn trả lại sau khi đã thanh toán).(Required)