Showing all 6 results

TIẾNG VIỆT / PDF – BẬC THẦY NHỮNG NHÀ TRIỆU PHÚ

Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn những chìa khóa và cho bạn biết cách để trở thành triệu phú trong năm năm. Chiến lược này sẽ giúp bạn xây dựng một chiếc máy tạo ra tiền để bạn có thể nghĩ hưu sớm hơn.

Price: $39.99

TIẾNG VIỆT / PDF – ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH – CÁCH KIẾM TIỀN VỚI BĐS TẠI MỸ

Thực sự Jen không nghĩ là mình có đủ thời gian để viết cuốn tài liệu 400 trang này để chia sẽ với mọi người những kiến thức trong đầu tư BĐS. Bởi sự ủng hộ và khích lệ của mọi người, đã cho Jen rất nhiều động lực để viết ra nó trong lúc này. Tại Mỹ, không có cuốn sách nào chia sẽ cho chúng ta từng bước đi, từ nhỏ đến lớn và những chiến lược đầu tư BĐS từ cơ bản đến nâng cao cũng như đưa ra những chương trình hỗ trợ về sự vay vốn để đầu tư BĐS như cuốn sách này. Jen xem nó không phải là một cuốn sách thông thường, mua với vài chục đô, đọc xong rồi cho vào xó tủ. Jen xem nó như một cuốn tài liệu dành cho “học viên” nghiên cứu, cho những người đang

Price: $199.00
Out of stock

TIẾNG VIỆT / HARD COPY – BẬC THẦY NHỮNG NHÀ TRIỆU PHÚ

Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn những chìa khóa và cho bạn biết cách để trở thành triệu phú trong năm. Chiến lược này sẽ giúp bạn xây dựng một chiếc máy tính tiền để bạn có thể xây dựng sớm hơn.

Price: $39.99

TÀI LIỆU IN (HARD COPY) – ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CÁCH KIẾM TIỀN VỚI BĐS TẠI MỸ

Thực sự Jen không nghĩ là mình có đủ thời gian để viết cuốn tài liệu 400 trang này để chia sẽ với mọi người những kiến thức trong đầu tư BĐS. Bởi sự ủng hộ và khích lệ của mọi người, đã cho Jen rất nhiều động lực để viết ra nó trong lúc này. Tại Mỹ, không có cuốn sách nào chia sẽ cho chúng ta từng bước đi, từ nhỏ đến lớn và những chiến lược đầu tư BĐS từ cơ bản đến nâng cao cũng như đưa ra những chương trình hỗ trợ về sự vay vốn để đầu tư BĐS như cuốn sách này. Jen xem nó không phải là một cuốn sách thông thường, mua với vài chục đô, đọc xong rồi cho vào xó tủ. Jen xem nó như một cuốn tài liệu dành cho “học viên” nghiên cứu, cho những người đang

Price: $225.00

PDF VERSION – MILLIONAIRES MENTOR

PDF VERSION - MILLIONAIRES MENTOR  Jen really gives you a mindset, a work ethic, a passion to achieve bigger dreams in business and in life. Sky is unlimited, don’t limit yourself! Wealth starts from how you think about everything! Dare to take risk, bigger risk. You have nothing to lose! Fail? Stand up and never fail at the same spot again! Be your own boss or if you sell time for money, sell like me! Wake up and take an action!

Price: $39.99

HARD COPY – MILLIONAIRES MENTOR

Jen really gives you a mindset, a work ethic, a passion to achieve bigger dreams in business and in life. Sky is unlimited, don’t limit yourself! Wealth starts from how you think about everything! Dare to take risk, bigger risk. You have nothing to lose! Fail? Stand up and never fail at the same spot again! Be your own boss or if you sell time for money, sell like me! Wake up and take an action!

Price: $39.99